„Jen slunce to umí lépe”

Venkovní aplikace elektrických topných okruhů

Venkovní aplikace elektrických topných okruhů a rohoží jsou určeny pro ochranu ploch před sněhem a ledem. Pro průmyslové aplikace se využívají robustní kabely a rohože (např.okruhy MAPSV, MADPSP a rohože MST, MDT) s dobrou mechanickou odolností a vyšším výkonem na běžný metr. Speciálně rohože MDT a MST nejsou na běžné tkanině, ale jsou spojeny tkaným fixačním páskem, který zaručuje dokonalé obalení zásypem (písek, beton). Rohože MDT jsou vyrobeny z kabelu MADPSP (dvoužilový s plným ochranným opletením), do instalační krabice se zapojuje pouze začátek rohože, druhý konec může být ukončen na libovolném místě, rohož může být umístěna i do asfaltu. Rohože MST jsou z kabelu MAPSV (jednožilový s plným ochranným opletením) a jsou určeny pouze do betonu nebo pískového lože.

Venkovní aplikace Topné okruhy a rohože jsou určeny k ochraně následujících venkovních ploch:

 1. schody;
 2. chodníky;
 3. příjezdové cesty;
 4. okapy;
 5. svody;
 6. úžlabí střech.
 

Kabel v okapu

Dalším možným využitím topných kabelů  (ADPSV 20 W/m) s pláštěm odolným proti UV záření je ochrana:

 1. okapů;
 2. svodů;
 3. úžlabí;
 4. střech proti sněhu a ledu.

Kabel (ADPSV 20 W/m), který je pro tyto účely určen,  je dvoužilový s plným ochranným opletením. Do instalační krabice se zapojuje pouze začátek kabelu. Standardně je vybaven jedním studeným koncem dlouhým 5m (1x SK 5m). Za příplatek je možno zakoupit i  delší SK.

K topným kabelům je potřeba objednat i příslušenství k uchycení kabelu.

 

 

 

Regulace venkovních aplikací

U venkovních aplikací je třeba myslet i na regulaci, kterou je možné řešit třemi způsoby:

 1. Nejspolehlivější, nejekonomičtější na provoz, ale bohužel také nejdražší na pořízení je regulace, která snímá nejen venkovní teplotu, ale také přítomnost sněhu, ledu nebo vody v místě, které je chráněno před námrazou. V praxi je regulátor (EBERLE EM 524 89, EM 524 90) umístěn v rozvaděči a pomocí kabelové teplotní sondy snímá venkovní teplotu. Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu (obvykle +1°C) sepne proud do druhého (vlhkostního) čidla, které začne hřát. Sníh nebo led, který je na vlhkostním čidle, roztaje a vzniklá vlhkost vodivě propojí dva kovové snímače. Regulátor „pozná“, že hrozí nebezpečí vzniku námrazy a sepne připojený topný kabel. 
 2. Druhou variantou je řízení pouze na základě teploty. Pomocí vhodného termostatu (EB-Therm 800, EBERLE UTR 60, atd.) je topný kabel sepnut v případě, že venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu. V nabídce jsou i tzv. diferenční termostaty (EB-Therm 800) – tj. termostaty u kterých lze nastavit zapínací i vypínací teplotu. Tyto termostaty jsou vhodné pro aplikace, kde uživatel z dlouhodobých zkušeností má ověřeno, že pokud teplota klesne například pod více než -10°C, mráz je již tak silný, že sníh na střeše neodtává. Tento systém je méně přesný a spolehlivý, nedokáže například reagovat na situaci, kdy mrzne, ale není žádný sníh a topný kabel je v provozu zbytečně, na druhou stranu je zajištěno, že kabel alespoň nebude provozován při teplotách nad bodem mrazu.
 3.  Poslední možností je ruční ovládání – sepnutí kabelu tedy provede uživatel. Při tomto způsobu bohužel hrozí velmi reálné nebezpečí, že systém v praxi nebude funkční. Pokud uživatel neuvede topný systém v činnost v době, kdy námraza vzniká, dodatečné zapnutí už nemusí mít požadovaný efekt. Obráceně také hrozí nebezpečí, že kabel bude nedopatřením v provozu i v době, kdy je to naprosto zbytečné. Výsledkem budou nejen vysoké provozní náklady, ale může dojít i k výraznému zkrácení životnosti topného kabelu, pokud bude provozován při teplotách nad 10°C. 

Reference venkovních aplikací

Krajská knihovna Pardubice 

Krajská knihovna PardubiceNa domu krajské knihovny v Pardubicích bylo použito vyhřívání střešních úžlabí, okapových žlabů a svodů.

 

 

Banka v Bulharsku  

Banka v BulharskuByl použit odmrazovací systém okapů, potrubí a polykarbonatových povrchů topnými kabely ADPSV.  

 

 

Chodník kolem rodinného domu v Polsku  

Chodník ve VaršavěChodník okolo rodinného domu ve Varšavě vyžadoval častou údržbu v zimním období, proto bylo zvoleno jeho vyhřívání.

  

 

Budova v Ankaře (Turecko)  

Budovy v TureckuOteplování venkovních prostor pomocí topných kabelů.

 

 

RD ve Varšavě (Polsko) 

 RD ve VaršavěOkolo rodinného domu byly instalovány topné kabely k oteplení venkovních prostor. V domě pak byly použity topné rohože.

 
Provozováno na systému MajorShop